Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

SV åk 6: Bokprojekt Alex Dogboy vt -21

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Visste du att det finns gatubarn runt om i världen? Vet du hur deras liv ser ut? Hur hamnar de i en situation där de måste stjäla för att få mat? Boken Alex Dogboy är baserad på en verklig pojke och det som hänt honom eller andra gatubarn. Tillsammans läser vi om Alex fängslande liv och öde och bearbetar det som vi läst på olika sätt. Under arbetes gång kommer ni att få information om vad som ska göra och när. Lycka till!

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få lyssna (kapitel 1-2) och sedan själv läsa boken Alex Dogboy av Monica Zak.

  • Vi kommer att arbeta med läsbeting, det innebär att du till varje vecka själv ansvarar för att ha läst till en viss sida i boken, det är viktigt att du följer tidsangivelserna för läsningen. 
  • Svara på innehållsfrågor till varje kapitel: I skolan kommer du att få arbeta med frågor som rör boken, frågorna har olika karaktär och en del är mer reflekterande än andra. 
  • Skriva och samtala om boken, (sammanfatta, reflektera över budskap och skriva en recension).

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- göra sammanfattningar och kommentarer till det som vi läser.

- din förmåga att diskutera bokens innehåll och budskap kopplat till vad du själv har varit med om.

- skriva olika slags texter med tydligt innehåll och varierat språk.

- att samtala genom att ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt. 

 

Så här kommer bedömningen att ske:

- genom att jag lyssnar på dig när du samtalar.

- genom att jag läser dina olika texter

 

 

Planering - Skönlitterär läsning av Alex Dogboy 6E

 

 

 

LÄNK: Häfte med frågor till boken

 

LÄXA - SKRIVUPPGIFT 1-4

Alex Dogboy

SKRIVUPPGIFT - LÄXA 1: sid. 3-67

Frågor under läsningens gång

Sida

Frågeställning/arbetsuppgift

10

Du får inte följa med”

Skriv ner dina tankar kring citatet.

16

Hur har Alex det hos sin moster?

Beskriv och koppla till texten (ge exempel från texten)

20

Smutsigt vatten beskrivs.

Hur skulle du beskriva rent vatten?

23

Alex är mycket hungrig.

Hur känner du dig när du är jättehungrig?

36

”Vill ni följa med” säger mannen med vita jämna tänder.

Hur skulle du ha gjort, tror du? Motivera

49

Vad betyder ordet abstinens?

62-63

Soptippen beskrivs.

Skriv en dikt om den. Använd ord från texten.

66

Gillar du hamburgare?

Beskriv hur det känns att äta en riktigt god

hamburgare eller någon annan maträtt som du gillar.

 

Text och tanke


Förutom ovanstående frågor ska du också välja ett eget citat och skriva ner dina tankar runt det samt göra en beskrivning av Alex Dogboy utifrån vad du vet om honom nu.

 

Alex Dogboy

LÄXA 2: sid. 68-127

Frågor under läsningens gång

Sida

Frågeställning/arbetsuppgift

86

”Den stora pojken tog alla hans sedlar och försvann upp mot soptippen”

Skriv ner dina tankar runt citatet.

87

Varför lämnar Alex soptippen?

89-99

Varför tror du att den gamle mannen berättar sagan för Alex?

   

126

”Först då vågade Alex titta neråt”. Han fick svindel, det ilade i magen,

men han kunde inte låta bli att titta ändå. Han såg ett vidsträckt översvämmat område och här och där träd som stack upp”


Skriv ner dina tankar kring citatet

 

Text och tanke


Förutom ovanstående frågor ska du också välja ett eget citat ( ange sida) och skriva ner dina tankar runt det samt göra en kort sammanfattning av det du läst hittills.
Alex Dogboy

LÄXA 3: sid. 128 - 185

Frågor under läsningens gång

Sida

Frågeställning/arbetsuppgift

 

1. Varför tror du att Alex väljer att bli gatubarn?

2. Varför väljer Alex bort att bo på barnhem, tror du?

3. På polisstationen får de intagna inte göra sina behov i fred. Hur tror du att det skulle kännas?


Resonera kring ovanstående frågor.

159

”Utanför i solen satt det två hundar och väntade. HANS HUNDAR”.


Alex dagdrömmer. Berätta om någon dagdröm du har. Skriv ner dina tankar.

180

Alex säger att han ha fått sin första riktiga vän.


Hur skulle du beskriva en riktig vän.

 

Text och tanke


Förutom ovanstående frågor ska du också välja ett eget citat (ange sida) och skriva ner dina tankar runt det.
Alex Dogboy

LÄXA 4: sid. 186 - 233

Frågor under läsningens gång

Frågeställning/arbetsuppgift

Gör en beskrivning av en av personerna i boken. Du kan välja mellan följande:

Alex

Hans mamma -

George (han som förde bort barnen)

Manuel Ballong

Doña Cecilia (hon som bor på en rondell)

Margarita (flickan på soptippen)

Lady Oscar

Alicia

Fru Leti  

Rosa

Berätta hur de ser ut och hur de är som personer samt familj, intressen, vanor etc. En del information får du förstås i boken men du får också fantisera.


Hur kommer det att gå för dem i framtiden?

Varför tror du att Alex två hundar betyder så mycket för honom?

Varför sniffar han lim, tror du?

Varför rymmer Alex från barnhemmet?

Tror du att det kommer att gå bra för Alex i framtiden?

Vad tycker du om slutet?

Skulle du kunna rekommendera boken till andra? Varför/varför inte?

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
SV: Alex Dogboy - Läsloggsfrågor, frågor till varje kapitel
Rättad recension
SV SALSSKRIVNING: Recension - Alex Dogboy
Rättad recension
SV: LÄXA 1 - Alex Dogboy, skrivuppgift
SV: LÄXA 2 - Alex Dogboy, skrivuppgift
SV: LÄXA 3 - Alex Dogboy, skrivuppgift
SV: LÄXA 4 - Alex Dogboy, skrivuppgift