Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Serbiska, läsa och skriva, VT21, ÅK 1

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer att gå igenom serbiska språkets skillnader från svenska språket, vi ska jobba med alfabetet, olika ljud och bokstäver i serbiska språket. Vi kommer att berika ordförrådet i serbiska genom att avkoda och förstå ord i olika texter och titta på bildböcker. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på serbiska, träna på läsförståelse och prova olika lässtrategier.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna:

 • ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig
 • lära sig serbiska alfabet (latinska och kyrilliska) och uttala alla ljud rätt och börja med kursiv  
 • läsa och skriva enkla ord, korta meningar och enkla texter, beskriva en bild med enkla meningar

Innehåll:

 • Du ska lära dig:
  - Alfabetet och bokstavsljud
  - Avkoda enkla ord och förstå innebörden
  - Läsa nya enklare ord och korta meningar med flyt
  - Känna igen samma ljud i olika ord
  - Att delta i samtal och lyssna till andras åsikter
  - Att berätta om en bild och om vardagliga händelser
  - Att återberätta sagor
  - Att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
  - Att utöka ditt ordförråd inom olika ämnesområden
  - Att bekanta dig med den serbiska kulturen och jämföra den med den svenska
 • Vad veckodagar, månader och årstider heter 
 • Rim och ramsor

Arbetssätt:

 • Att skriva och även att känna igen de vanligaste tecknen/bokstäverna samt att läsa och förstå t.ex. enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande
 • Rim och ramsor, korsord
 • Att lyssna och förstå t.ex. när någon annan berättar om sig själv, sin familj, sin skola, osv.
 • Att skriva enkla meningar och berättelser om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.
 • Att berätta om traditioner från områden där modersmålet talas
 • Att följa en enkel instruktion, att ge enkla instruktioner till sina klasskamrater
 •  Vi övar på att du lyssnar när jag läser högt och sedan  återberättar, skriver eller ritar du relevant innehåll i förhållande till det som lästs
 • Du tränar även på att läsa upp texter ur läseboken. Även genom digitala verktyg ges förutsättningar till att tillgodose dina olika inlärningsförmågor
 • Vi lyssnar och sjunger barnvisor
 • Vi tittar och lyssnar på sagor, filmer
 • Vi pratar om serbiska traditioner och försöker hitta likheter och skillnader i förhållande till de svenska
 • Att arbeta enligt rekommendationer från Läslyftet

 Material:

  Blandat innehåll, anpassat till varje lektion.  Autentiskt material i form av tidningar, teveprogram osv . samt användning av digitala verktyg. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att :

 • formulera dina tankar i tal och skrift,
 • återberätta en text du hört eller har läst,
 • känna till serbiska alfabetet, ljuda och skriva bokstäver på rätt sätt,
 • läsa olika enkla ålderanpassade texter och bilderböcker
 • skriva enkla ord, meningar och texter 
 • Delta aktivt i gruppverksamhet
 • Kunna lyssna på instruktioner och kunna utföra dem
 • Prata om serbiska högtider samt jämföra dessa med de svenska

   


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
MODERSMÅL Lgr11 bedömningsmatris 1, åk1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback