Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Musik VT 21 åk 4

Ånestadsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Du kommer under våren att få lära dig att skapa musik digitalt i appen Garageband. Du kommer också att få lära dig om Svensk folkmusik, samt att du även att få spela tillsammans med andra.

Undervisning

Du kommer att tillsammans med din grupp att sjunga och spela i olika genrers. Du kommer också att lära dig något ackord på gitarr och ett enkelt trumkomp på trummor. Du kommer tillsammans med andra skapa musik utifrån givna ramar i appen Garageband, samt att du kommer att få lära dig om Svensk folkmusik.  Du lär dig genom att din musiklärare först visar och att du sedan får träna själv på de olika instrumenten. Undervisningen bedrivs i huvudsak genom att alla gör samma sak. I området folkmusik så lär du dig genom att din lärare visar och berättar samt att ni tillsammans lär er några enkla folkvisor. 

 

Bedömning

Du bedöms under arbetets gång genom att delta aktivt under lektionerna och visa vad du kan.


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback