Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Beta kap 4 - Räkna med tal i decimalform

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer att fördjupa oss i decimaltal tillsammans med de fyra räknesätten och överslagsräkning.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

  • avrunda tal i olika sammanhang
  • metoder för överslagsräkning med de fyra räknesätten
  • metoder för att utföra beräkningar med de fyra räknesätten med tal i decimalform
  • välja och använda lämpliga räknesätt i olika situationer
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Följande begrepp möter du i det här kapitlet:

Avrundning

Överslagsräkning

Närmevärde

Term

Summa

Differens

Faktor

Produkt

Täljare

Nämnare

Kvot

 

I slutet av kapitlet får eleverna en diagnos. Jag bedömer fortlöpande under dessa veckor och elevernas resultat kommer synas på Unikum samt att de får återkoppling muntligt och skriftligt (bl.a. genom att jag samlar in deras räknehäften varje onsdag).

 

Underlag för bedömning är:

Elevernas reflektioner och analyser i grupp och egna prestationer i helklass. 

Elevernas läxor, läxförhör och enskilda uppgifter.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Beta - Räkna med tal i decimalform
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback