Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Nyordslistan 2020 år 8-9

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Varje år sammanställer institutet för språk och folkminnen en lista över nya ord och uttryck från det gångna året. Listan publiceras på institutets webbplats och i tidskriften Språktidningen. Orden är inte alltid helt nya men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. Nu passar vi på att samtala om och diskutera språkutveckling och språkbruk utifrån bland annat 2020 års nyord (39 st).

Syfte

Samtala om och diskutera hur

 • språket utvecklas och förändras
 • och varför nya ord tillkommer
 • vi använder oss och påverkas av ord och uttryck i olika situationer och sammanhang

Lära sig att 

 • söka, sammanställa och presentera information
 • uttrycka egna tankar och åsikter (reflektera)

Lära sig studieteknik - prova på olika sätt att lära sig nya ord; tillsammans och individuellt.

 

Arbetssätt

 • Para ihop ord/uttryck med förklaring/definition - studieteknik: Hur lär man sig att förstå och använda nya ord?
 • Informationssökning på Internet 
 • Förbereda och genomföra en presentation i grupp 
 • Ge och få kamratrespons utifrån "Two Stars and a Wish".

 

Bedömning

 • Bedömningsunderlaget består av en muntlig presentation. Du kommer att få jobba i par/grupp och ni ska tillsammans genomföra en presentation för klassen. Presentationen ska innehålla en förklaring av de nyord som ni blivit tilldelade samt ordets ursprung, användning och eventuella synonymer. Presentationen ska också kombineras med andra estetiska uttryck och medier som samspelar och förstärker budskapet. Det kan till exempel vara bilder, filmklipp m.m.
 • Kamratrespons i grupp utifrån "Two Stars and a Wish".

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Matriser i planeringen
Läspasset Fakta: Strul (13p)
Nyordslistan 2020 (39 ord) - Presentation i grupp
Nyordslistan 2020 - Hur många nyord kan du/har du lärt dig? (39st)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback