Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MUSENS01

Beskrivning av instrument

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 januari 2021

I den här uppgiften, ska skriva en text som beskriver instrument som finns i gruppen.

Välj att antingen beskriva endast det instrument som du själv spelar, hela instrumentgruppen som ditt instrument tillhör, eller alla instrument som finns i ensemblen (se matrisen för de olika nivåerna av kunskapskravet).

Skriv en text på 300-800 ord, där du beskriver egenskaperna hos detta/dessa instrument, t.ex. genom att svara på några av följande frågor: 

  • Hur ser instrumentet ut? 
  • Hur är det uppbyggt/vilka delar och material består instrumentet av? 
  • Hur gör man för att spela på instrumentet? Kan man spela på olika sätt, och i så fall vilka?
  • Hur kan man beskriva de olika slags ljud som det går att göra på instrumentet?
  • Vad är lätt, och vad är svårt när man ska lära sig att spela instrumentet? 
  • Vad har instrumentet för funktion i en ensemble? 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Beskrivning av instrument
Uppgifter
Beskriva instrument IND20MUSENS01
Uppgift 2

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback