Skolbanken Logo
Skolbanken

Lönedialog 2021 Olympia förskolor

Trädgårdens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Samtalsunderlag

Det här är ett underlag för utvärderande lönesamtal mellan medarbetare och chef.

Frågorna i underlaget är ett förslag till frågor som kan användas både i och under samtalet. Tänk igenom om det finns andra frågor du vill ta upp under samtalet.

JAG VILL LYCKAS

För att vi i Helsingborg stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag tar jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Jag har förmågan att visa mod och kreativitet (ur stadens medarbetar och ledarpolicy).

Berätta hur du bidragit till utveckling mot läroplanens mål?

Hur har du lyft dina kompetenser i det vardagliga arbetet?

 

JAG SKAPAR VÄRDE

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgruppers och verksamhetens behov i fokus (ur stadens medarbetar och ledarpolicy).

Finns det något på förskoleavdelningen eller på förskolan som du tar extra ansvar för?

 

JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalité -varje gång (ur stadens medarbetar och ledarpolicy).

 

Du är en del i både sin egen och dina kollegors arbetsmiljö. Hur tänker du kring det och hur synliggör du det?

 

 

JAG LEDER MIG SJÄLV

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor (ur stadens medarbetar och ledarpolicy).

 

Vad i din yrkesroll gör dig stolt?

Hur visar du det?

 

 

 

 

 

 

  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback