Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Våra språk är släkt med varandra

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 3 november 2021

Varför talar vi som vi gör? Hur kommer det sig vissa språk liknar vårt och andra skiljer sig så starkt? Vad är det som gör att vårt språk har förändrats och fortfarande gör så? Vi ska bekanta oss med vår svenska språkhistoria, våra nordiska språk och minoritetsspråken i Sverige.

Ämnesspecifika förmågor i fokus:

  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Genomförande/Undervisning/Metod: 

Under lektionerna kommer ni att få korta föreläsningar och filmsnuttar som presenterar språkhistorien från forntid fram tills i dag. Vi arbetar med frågeställningar utifrån det som ni har sett och hört och vi gör täta kunskapscheckar. Vi läser och lyssnar på texter (isländska, norska, danska) och jämför dessa med varandra. Vi kommer att titta närmre på våra minoritetsspråk. Gruppvis blir ni tilldelade ett minoritetsspråk som ni ska ta reda på fakta om och redovisa muntligt för varandra

Examination: 

Som examination gör ni  korta kunskapscheckar.  Inom examinationen ingår även muntlig redovisning då ni redovisar för varandra. Du gör en enskild slutuppgift där du resonerar utifrån några frågeställningar kring våra nordiska grannspråk och hur vårt språk kommer att förändras. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Matriser i planeringen
Våra språk är släkt med varandra
Uppgifter
Muntlig presentation Sveriges minoritetsspråk vecka 50
Våra språk är släkt med varandra slutuppgift 19 januari

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback