Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra Åk 7

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Algebra kommer från arabiskans al-jabr som betyder återställande eller förenande. Att prioritera rätt i livet kan vara svårt. I matematik är det enkelt för här finns det regler för hur man gör!

Så här kommer vi att arbeta

 • Diskussioner och genomgångar.
 • Öva på rutinuppgifter i läroboken enskilt och tillsammans med andra.
 • Öva på ekvationslösning med hjälp av arbete i boken och matematikspel
 • Lösa problem med hjälp av ekvationslösning
 • Diskutera och jämföra begrepp, metoder och lösningar med kamrater.

 

Innehåll

Efter avslutat område ska du kunna:

 • använda prioriteringsreglerna
 • tolka och skriva uttryck med variabler
 • förenkla uttryck
 • beräkna och förenkla parentesuttryck
 • lösa ekvationer med hjälp av olika metoder
 • lösa problem med hjälp av ekvationer
 • tolka och skriva uttryck för mönster och talföljder

Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter
Prov 11 feb
Lektionsplanering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback