Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Grammatik S3 och S4

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Under veckorna som kommer ska vi lära oss mer om grammatik. Substantiv, adjektiv och promonen kommer vara huvudfokus!

Grammatik är reglerna för ett språk. Hur det är uppbyggt, vilka regler som finns samt språkets beståndsdelar - allt räknas in här. 

Under veckorna 3 och framåt ska vi jobba lite mer ingående med tre stycken ordklasser. Dessa är:

 

 • Substantiv
 • Adjektiv
 • Pronomen

 

Vi kommer att bekanta oss med olika delar av dessa ordklasser. Vi kommer att prata om t ex: 

 

 • numerus : singular och plural
 • artikel : en ett eller flera
 • bestämd och obestämd form
 • regler för hur man själv ska kunna ta reda på dessa, när man inte vet dem från början.

 

 • komparationer av adjektiv
 • adjektivets funktion
 • regler och undantag

 

 • Personliga pronomen
 • Ägande/possessiva pronomen
 • Några övriga pronomen

 

Arbetsområdet kommer att genomgående examineras, men även avslutas med ett skriftligt prov på ovanstående.


Läroplanskopplingar

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback