Skolbanken Logo
Skolbanken

Nta/ Experiment

Tallbacken förskola, Flen · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Vi på Skalbaggen vill att barnen utifrån sina intressen för experiment skall få möta olika sätt att utforska och experimentera.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet att upptäcka, utforska, undersöka och uppleva olika fenomen med hjälp av enkla experiment inom olika områden. Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förståelse för vetenskapliga begrepp och att utveckla sin förmåga att reflektera och komma med egna hypoteser samt dra egna slutsatser utifrån vad de ser och upplever.Syfte

  • att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust.
  • att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och sitt kunnande om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
  • att utmana barnen i sitt tänkande genom att barnen får ställa hypoteser över vad de tror kommer hända och varför det blev som det blev.

 Dokumentation under lärprocessen

  •  Vi dokumenterar det barnen tror kommer hända vid de olika experimenten (barnens hypoteser) samt vad som hände och varför. Vi samtalar och reflekterar. Vi dokumenterar experimenten genom foto/film som sedan läggs ut i Skalbaggens lärlogg på Unikum,
 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback