Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG06

Argumentative essay

Bromma gymnasium, Stockholm Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Writing and argumentative essay


Läroplanskopplingar

Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.

Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.

Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.

Matriser i planeringen
Argumentative essay
Uppgifter
Argumentative essay
Feedback sheet

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback