Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Läsprojekt: En sekund i taget

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Vi läser En sekund i taget tillsammans. Läsningen gemensamt och enskilt.

 

 Arbetssätt:

- Läsning. Enskilt (både hemma och i skolan) och gemensam högläsning 

- Läsförståelseuppgifter (skriftligt och muntligt) 

- Strukturerande gruppdiskussioner 

- Skriftliga läsloggar

 

 

Mål:

Efter avslutat moment ska du: 

- läst och förstått boken (både dess handling, budskap samt den tid som den uppkommit i)

- kunna delta och fördjupa gruppdiskussioner utifrån boken.  

 

Utvärderingsformer:  

- läsförståelse (skriftligt och muntligt) 

- gruppdiskussion

 

All information kring läxor och uppgifter kommer efter hand att finnas tillgängliga i Teams. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsprojekt: En sekund i taget
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter