Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Berättande text

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Att skriva en berättande text. Tydlig inledning, handling och ett avslut.

En berättande text måste innehålla:
  • Rubrik
  • Inledning 
  • Flera händelser 
  • Konflikt
  • Upplösning
  • Avslutning
En berättande text ska ha vissa språkliga drag:
  • Uttrycksfullt språk
  • Sambandsord

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Berättande text år 4-6
Uppgifter
Skriv en berättande text (skräck)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback