Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Religion årskurs 2

Österskärsskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Du ska få lära dig fakta om de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Deras symboler, heliga byggnader, deras heliga skrift mm.

Religionstema år 2

1. Du kommer att:

  • få arbeta med de tre religionerna judendom, kristendom och islam.
  • få arbeta med symboler, heliga byggnader, heliga skrifter, högtider, ledare, profeter och vad de tror på inom de tre religionerna.
  • få arbeta med enkel fakta kring vad de har gemensamt och vad som är olika genom att läsa, diskutera och svara på frågor.
  • få titta på film om religionerna och de centrala berättelserna.

 

2. Målet är att du ska:

  • veta att det finns olika religioner och kunna namnet på judendom, kristendom och islam.
  • se skillnader och likheter mellan de olika religionerna.
  • veta vilka symboler, byggnader, heliga skrifter, högtider och ledare, profeter de tre religionerna har.
  • kunna ge exempel på en central berättelse från de tre religionerna.
  • vara aktiv under lektionerna.

 

3. Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

  • en bedömningsuppgift
 

 

 

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Matriser i planeringen
Judendom, kristendom och islam årskurs 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback