Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

7A2 TRÄSLÖJD vt 2021

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

TRÄSLÖJD 7A2 vt 2021


 här arbetar vi i slöjden:

1. Tillverka slöjdföremål

    Planera, skissa, mäta, konstruera, designa och tillverka

2. Använda olika hantverkstekniker, verktyg och maskiner

3. Välja sätt att arbeta och motivera

4. Utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial

5. Formulera handlingsalternativ

------------------------------------------------------------------

Utvärdering - När Du är färdig

   Arbetsinsats och kvalitéer

   Tolka uttryck: - form, färg, material, estetisk känsla och historisk bakgrund


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1
TRÄSLÖJD 7A2 vt 2021 Redovisning o utvärdering