Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Bodestorpsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Svenska för år 1 läsåret 2020/2021

Mål: 

 • Kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling framgår.
 • Ta enkla instruktioner.
 • Lyssna och återberätta.
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen.
 • Läsa elevnära faktatexter.
 • Skriva tydliga bokstäver på raden med versaler och gemener.
 • Använda stor bokstav och punkt.
 • Skriva med mellanrum mellan orden.
 • Skriva ljudenliga ord och meningar.
 • Skriva enkla texter till bilder.
 • Använda chromebook som ett verktyg i din språkutveckling.

 

Centralt innehåll

 • Öva på handstil.
 • Förstå och tolka olika texter.
 • Läsa och skriva med digitala verktyg.
 • Öva på språkets struktur.
 • Läsa och skriva alfabetet och öva på alfabetisk ordning.
 • Läsa enkla elevnära texter och återberätta handlingen.
 • Skriva olika typer av texter.
 • Samtala och diskutera.

 

Arbetssätt

I klassrummet kommer du att:

 • Träna på att skriva i böcker, digitalt och andra skrivövningar.
 • Använda dig av olika typer av läsförståelseövningar.
 • Erbjudas olika typer av böcker att läsa, såväl skönlitterära som faktaböcker.
 • Lyssna på högläsning av olika sorters böcker som skönlitterära böcker, faktaböcker och dikter.
 • Ha muntliga redovisningar inför klassen.
 • Arbeta med läxor i läsning.
 • Göra praktiska, kreativa och skapande övningar samt lekar för att befästa kunskaper.

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper bygger bland annat på:

 • Skolverkets bedömningsstöd. 
 • LegiLexi.
 • Avstämningar vi gör tillsammans när vi arbetar.

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback