Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6 - 9

EPP Engelska åk7 - Magic section 3 "Canada"

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Under de första veckorna av vårterminen kommer vi att fortsätta att jobba med Magic 7. Den här gången kommer vi att jobba med Section 3 som heter "Canada". Vi kommer även att fördjupa oss inom engelska grammatik för att utveckla vår kommunikation på olika sätt.

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

 • förstå och kunna centrala ord och begrepp i arbetsområdet om landet Canada

 • fakta om Canada som storlek, invånare, intressanta platser.

 • skriva en faktatext  / reportage om något i Canada som du har fått välja. Det kan vara ett djur,  en stad, delstat, natur,  hockey lag, Canadas inuiter eller ursprungsbefolkning eller Canadas historia. 

 • kunna berätta muntligt om ditt reportage/ text för dina klasskamrater

 • genomföra en "peer review"/kamratbedömning, i arbetet med att skriva ett reportage/ informativ text och att därefter bearbeta sin text.

 • använda grammatik som vi har tränat på i arbetsområdet när du skriver och pratar engelska, som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, prepositioner, adjektiv.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att

 • träna på att skriva texter;  både tillsammans och enskilt. Vi tränar tillsammans för att du sedan ska kunna skriva en egen text.
 • läsa och analysera olika texter inom temat och utveckla ordförrådet.

 • arbeta med att uttrycka tankar muntligt och skriftligt.

 • fördjupa vår kunskap om engelsktalande länder, i det här arbetsområdet om Canada; att utifrån textboken och annan fakta hitta och välja relevant fakta.

 • ha genomgångar om grammatiska moment och träna enskilt, i par och grupp.

 • träna på  uppfatta helhet och detaljer i lyssnar övningar på engelska.

 • Information om vad vi ska arbeta med kommer att finnas på classroom och i Magic online.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

I er skriftliga arbete med reportage kommer ni att kunna välja vilket djur, delstat, stad eller något annat intressant om Canada som ni vill arbeta med.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Genom att

 • arbeta med uppgifterna i boken
 • skriftligt prov
 • faktatexten om Canada
 • wordchecks

 

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

 • Se Google: Kalender och Classroom

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback