Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

F - 3

NTA - Fasta ämnen och vätskor

Centralskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vad är fasta ämnen och vad är vätskor? Under några veckor kommer vi arbeta med temat Fasta ämnen och vätskor. Du kommer att få träna på att utföra enkla undersökningar, ställa hypoteser, göra enklare jämförelser och göra någon enklare dokumentation.

Det här ska vi lära oss:

 • Kunna samarbeta.
 • Kunna följa muntliga instruktioner.
 • Kunna använda och förstå begrepp som Förutsägelse, hypotes, resultat, fasta ämnen, vätskor, fast, flytande, egenskaper
 • Kunna delta i samtal och diskussioner som rör uppdragen.
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnen och vätskors egenskaper.
 • Kunna göra förutsägelser.
 • Utföra enkla experiment.
 • Jämföra dina förutsägelser med resultaten.

Så här ska vi jobba:

 • Vi kommer att utgå från NTA-temat ”Fasta ämnen och vätskor” och göra uppdrag utifrån temat. 
 • Varje uppdrag börjar med en genomgång. Ni får sedan göra en förutsägelse. Därefter genomför du ditt uppdrag och jämför resultaten med din förutsägelse. Vi avslutar uppdraget genom att du får redovisa resultaten och sammanfatta vad du har lärt dig.
 • Du kommer att få göra uppdragen tillsammans med dina kamrater och får då samtidigt träna din samarbetsförmåga.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Förstå och använda begreppen fasta ämnen, vätskor, fast, flytande, egenskaper, 
 • Kunna jämföra fasta ämnen med vätskor.
 • Kunna beskriva fasta ämnens och vätskors egenskaper.
 • Kunna ställa hypoteser (göra förutsägelser).
 • Utföra enklare naturvetenskapliga undersökningar.
 • Jämföra dina hypoteser med resultaten.

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Fast eller flytande
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback