Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 7

Livet är fint trots alltزندگی در هر حال زیباست

Modersmålsenheten, Österåker · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Eleverna diskuterar om sina oro, och vad som saknas under nuvarande pandemin. Vi läser tillhörande nyheter, tidnings artiklar på svenska och modersmålet och översätter.

Livet går vidare trots allt , när pandemin har brutit vårt normala liv nu kan vi uppskattar  vad vi har missat under den tiden. 

Det finns altid en väg för oss att hitta nån anledning för glädje och motivation. 

Tänk på det ! Stå upp och leva livet med en ny kraft , det är det som vi ska fokusera på !Diskutera om olika momenten som vi kan skapa glädje

Gör om dina drömmar till mål. Du kanske länge har tänkt på saker du verkligen skulle vilja göra men viftat bort dem  att genomföra under pandemin. 

Spara och tänk efter. Som en del i att nå ditt mål måste du ändra livsstil. ...

Vad är viktigast för dig? ...

Det finns hopp men hur den kan 

بیماری کرونا همه ی ما را ناراحت کرده‌است.

بعضی از کسانی که آنها را دوست داریم، بیمار شدند. برخی دوستان ما پدر یا مادر خود را از دست دادند.

اما چیزهای خوب هم اتفاق افتاد. خیلی از مردم به دیگران کمک کردند.

بعضی ها تلاش کردند بچه ها یا بیماران را شاد کنند

آیا شما تجربه‌ای شاد از دوران کرونا دارید؟

 

1. Missat mitt normala liv och skolgång.

2.Sakna mina vänner ( Att ha umgås med vänner påverkar våra psykiska hälsan)

https://www.1177.se/Vasternorrland/liv--halsa/psykisk-halsa/ensamhet-skadar-var-halsa/

3. förlorar någon närstående eller saknar någon (Att uppleva sorg i tånåren)

https://www.mediapoolen.se/handledningar/V6575.pdf

4. Skapa glädje trots allt.( eleverna kan komma fram med förslag hur de har hanterat pandemin och hur de kan skapa glädje i sitt liv)

https://www.youtube.com/watch?v=m2NQJDNZF6o


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriftlig inlämning Din upplevelsen under pandemin
Under pandemi ändrades våra resmöjligheter.
Vi unga måste förstå konsekvenserna

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback