Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Rytmik

Kulparkskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 1 november 2022

Lek där ord, rytm, ton och rörelse blir ett! Vi spelar i grupp med keyboard, klockspel, metallofon, xylofon, trummor och andra rytminstrument. Vi dansar, spelar och tränar på att lyssna aktivt till musiken. Vårt tema är "Cowboys och Cowgirls". Välkomna!

v. 3-7

Vi kommer att: 

- jobba med temat "Cowboys och Cowgirls för att: 

 • träna puls och jobba med rytmiska motiv och notvärden.
 • lyssna på Country musik, prata om stilens mest karaktäristiska drag och bli medvetna om vad det är vi lyssnar. 
 • dansa en folk dans och träna på musikaliska former.
 • prata om olika instrument som tillhör i musikgenren Country som t.ex. fiol, gitarr, banjo, munspel osv. 
 • se hur bild och musik som två olika uttrycksform samspelar med varandra. 

- Träna på att spela tillsammans i en orkester med klockspel, klockor, boomwhackers (rör), trummor och andra rytminstrument.

Hur vi jobbar: 

 • Vi lyssnar på låten "Oh Susanna" (första delen) och pratar om texten. 
 • Vi går genom tonerna i vår sång (en enklare, anpassad variant) och träna på att spela melodin på keyboard och klockspel. 
 • Ti lyssnar till country låtar. 
 • Vi dansar line dance och jobbar mycket med koordination (som vi behöver när vi spelar instrument)
 • Vi använder olika rörelser för att förstå den musikaliska formen AB.
 • Vi spelar med rytminstrument olika rytmkombinations och träna på att läsa och skriva notvärden. 

                                                                                   


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback