Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Judendom

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Judendom

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

·         Ämnesmål

Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 

·         Centralt innehåll

Världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

 

·         Examensmål

Genom att reflektera kring erfarenheter och resultat ska eleverna utveckla förmågan att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera och utveckla arbetet.

 

Litteratur

Sidorna 22–43 i ”Häftet – Judendom” samt PowerPointen Judendom. Dessa finns på Teams.  Du får använda annan litteratur men oavsett så skall en korrekt källhänvisning finnas med.

 

Examination och inlämning

Skriftlig enskild inlämningsuppgift. Inlämningen ska ske senast fredagen den 12:e januari Teams.

 

Tid på lektion?

Ni får jobba med uppgiften under lektionstid på torsdagar och fredagar vecka 4,5 och 6.

 

Men Nicklas, vad ska jag kunna efter avslutat arbetsområde?

Efter avslutad uppgift ska du som elev kunna visa att du förstår olika kännetecken och levnadsregler inom judendom samt kunna analysera hur religion kan påverka en individ och/eller en grupp.  Exakt vilka kännetecken och levnadsregler du skall undersöka presenteras i själva examinationsuppgiften.


Läroplanskopplingar

Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygger sina resonemang med välgrundade argument.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv. Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina resonemang med enkla argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback