Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Natur och Miljö

Förskolan Swedenborg, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer under vårterminen jobba med Natur och miljö med inriktning på vatten och vattendjur

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vi kommer att jobba med natur och miljö under vårterminen. Vi har sätt att barnen är intresserade för djur och natur därför kommer vi att arbeta med det nu när vi kommer att ha tema vatten. Under utflykterna har barnen visat ett stort intresse för djuren i skogen och de vill gärna läsa böcker om djur (vattendjur). Därför kommer vi att jobba med vattendjur nu under vårterminen. 

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Med Natur och miljö som tema vill vi väcka barnens intresse och nyfikenhet för vattnets kretslopp, djuren i vattnet och nedskräpningen som sker vid havet. Vi kommer också att ta en utflykt till Pumphuset. Vi kommer att rita, måla och skapa fiskarna i havet. 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

visar intresse för att delta i aktiviteter.

leker och utforskar naturen.

visar intresse för att delta i samtal och diskussioner kring natur och miljö

visar intresse att delta i boksamtal och filmer om djur och natur.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod -

Vi kommer att läsa böcker och lyssna via polyglut om vattendjur. Kolla på olika filmer så att barnen får se hur det kan se ut i ett nedskräpat hav. Barnens intresse styr vad vi utforskar och jobbar vidare med. Vi kommer också att introducera Hajen Kaj.

Olika sorters skapande av vattendjur

 

Dokumentation - Med ipad fotografera, papper o penna, ev filma

Förberedelser, vilket material behövs?

Ta med material som är anpassat efter aktiviteten.

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback