Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

De fem största världsreligionerna

Träkvista skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 3 februari 2021

I detta arbetsområde skall du få stifta bekantskap med de fem största religionerna i världen; det vi kallar för världsreligionerna. Du kommer få kunskap om kristendom, judendom, islam, hinduismen och buddhismen. Vilka är syskonreligoner med varandra och vad finns det för likheter och skillnader?

Genom undervisningen i ämnet religion  ska du som elev utveckla din förmåga att

-analysera  kristendomen , andra religioner  och livsåskådning samt olika tolkningar...

-analysera hur religioner  påverkar och påverkas av hur det är   i samhället,

-reflektera  över livsfrågor såsom döden

- resonera och argumentera kring moraliska  frågeställningar  utifrån etiska begrepp, vad som är gott och ont

- söka information om religioner  och värdera  källornas trovärdighet 

-  genom ritualer  och religiöst  motiverade  levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen, islam, judendomen , hinduismen  och buddhismen. (Lgr11) 

  

Undervisningen ska du   bl.a. få kunskap om 

-  vad som finns i en kyrka  och vad olika föremål används till

-  vad sabbat, menora, kippa är inom judendomen

-   vad de fem grundpelarna  inom islam är   och hur det är att leva som muslim i Sverige

 - likheter och skillnader mellan syskonreligoner , t.ex.   om texter, viktiga personer, bön och högtider

-  centrala tankar så som återfödelse och karma  inom hinduismen 

-  att jämföra  hinduism och buddhism  och visa på likheter och skillnader

- redogöra  varför och hur kristna  firar påsk och jul . Du  ska kunna jämföra  hur  firandet  skiljs  från förr och nu.

Genomförandet 

Du kommer  bl.a.  genom film, läsa  läromedel som Upptäck religion  och söka på internet  för att  få kunskap om världsreligionerna samt  genom Annikas genomgång . Tyvärr kan vi inte besöka en moské. 

 

Bedömningen

Arbetsområdet bedöms  kontinuerligt  genom att

Vara aktiv på lektionerna och vid gruppdiskussioner,

Söka fakta  och information  om olika religioner 

Att välja en religion  och redovisa  samt läxförhör 

se även matrisen 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Världsreligionerna
Uppgifter
Religionstest tisdag den 30/3
Religionstest måndag den 29/3
Hemarbete den 11/ 3
Hemarbete den 11/3
Hemundervisning 16/ 3
Hemundervisning 16/3
Att göra klart - om kristendomen
Svenska högtider och att vara källkritisk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback