Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Pengar

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Money, money, money! Varför har vi pengar, hur får vi dem, hur använder vi dem, vad kostar saker? Allt detta ska vi ta reda på mer om.

Undervisning, för att nå målen kan du:

Lyssna på och delta i diskussioner kring pengar.

Titta på filmer om ekonomi och pengar.

 

Mål och bedömning

När vi är färdiga med detta arbetsområde ska du kunna:

Beskriva och berätta kring:

- Varför vi har pengar. 

- Olika sätt att betala för saker och tjänster.

- Vad olika saker och tjänster kostar. 

- Förklara vad begreppen: ekonomi, pengar, betalningsform, skatt, varor och tjänster betyder. 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Matriser i planeringen
Pengar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter