Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Procent ÅK8

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Du lära dig att: Procent, förändringar, förändringsfaktorer, rea och förändringsfaktorer.

Kunskapsområde kapitel 5 ”Procent” MatteDirekt8

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig

  • Beskriva och använda begreppet procent, förändringar, förändringsfaktorer, rea och förändringsfaktorer.
  • Med hjälp av två tal beräkna på hur mycket vad förändringen är:
    • Förändring av tal eller pris
    • Moms
    • Rabatt
  • Beskriva och använda procent i vardagen.

Begrepp

Formel, ekvation, variabel, samband, tabell, graf, linje, koordinatsystem, koordinater, riktningskoefficient, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd och geometrisk talföljd

 

V8 Prov


Läroplanskopplingar

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Generell förmågematris i matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback