Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

SSJ Reportage åk 8

Storsjöskolan, Umeå · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

I det här arbetsområdet kommer du arbeta med reportage. Vi kommer att läsa om vad ett reportage är, läsa olika reportage och i slutet av arbetsområdet kommer ni att få skriva ett eget reportage.

Vecka 43-48

Du kommer lära dig om texttypen och dess kännetecken. Vi kommer att ha gemensam genomgång av reportagets uppbyggnad och vi kommer att läsa olika reportage tillsammans.

Du kommer att intervjua en person som du sedan ska skriva ett reportage om.

Bedömning

Bedömning sker av det inlämnade reportaget.

Betygssättning sker utifrån följande aspekter:


Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten.
Reportagets språk: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckesindelning, språklig variation.               

Kombination text och bild: Genom att kombinera text och bild så att de olika delarna samspelar förtydligar, förstärker och levandegör du textens budskap. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Uppgifter
Reportage