Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Medeltiden

Hästhagenskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

På medeltiden var nästan alla människor bönder, men det växte upp allt fler borgar och städer i Norden och kyrkor. Vi ansluter oss till medeltiden i och med kristnandet från år 1050 och tiden varar fram till Gustav Vasa blir kung år 1523.

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att du som elev utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som historiska bildning och historiemedvetande.  

Genom undervisningen i ämnet historia ska; 

 • Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid,  och hur det också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.
 • Du ska utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.
 • Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.
 • Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift och bilder. 

Centralt innehåll

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom handel och migration, medeltidens handelssystem.
 • De nordiska staternas bildande.
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt 
  konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper. 
 • Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.
 • Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

  påven, stormän, nunnor, digerdöden, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, borgare, de fyra stånden, Hansan

  Mål med arbetsområdet Medeltiden

  Mål för arbetet med Medeltiden 
  Du ska kunna och ska känna till:

  * Kyrkans betydelse och makt över folket.

  * Viktiga och betydelsefulla personer

  * Hur länder och städer i Norden började växa fram.

  * Viktiga begrepp.

  * Lag och ordning i samhället under medeltiden.

  * De fyra stånden och vad de innebar.

  * Vad Hansan var.

  * Övergripande kunskap om medeltiden. 

   

  Arbetssätt

  På det här viset kommer vi att arbeta:

  - Se filmer, delta i gemensamma diskussioner, genomgångar,  läsa i faktaböcker, tankekartor, arbetsschema samt ett avslutande prov. 

   

  Bedömning

  Jag bedömer;

  - Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp.

  -Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du har gällande dina arbeten.

  Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna samt genom dina egna arbeten om Medeltiden.

   


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter