Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Demografi

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

De närmsta veckorna ska vi arbeta med geografi, området demografi. Demografi eller befolkningslära som det också kallas handlar om: hur befolkningen är fördelad geografiskt, födelse- och dödstal, kön- och åldersfördelning samt socioekonomiska förhållanden för att visa hur sådana faktorer påverkar befolkningstillväxten och annan samhällsutveckling. Vi kommer även att studera sambandet mellan migration, befolkningstäthet, sårbara platser och klimatförändringar.

Vi kommer att arbeta på lite olika sätt:

Genomgångar, faktafilmer, söka information på Internet, läsa texter & ha diskussioner. 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske genom ett prov. 

 

Att läsa

Genomgångar och anteckningar från lektionerna. Geografihäfte: Världens befolkning. Boken finns på Inläsningstjänst (Utkik geografi), klicka här. S. 106-129

 

 

Veckoplanering

V. 5 Den här veckan arbetar vi med sid 106-111 i häftet. 

- Omvärldskunskap - Är du smartare än en schimpans?

- Maslows behovstrappa

- Historisk tillbakablick

 

V. 6 Läxa: Läs sid. 119 - 122 i häftet. 

- Demografiska transitionen Begreppafilm

- Befolkningspyramider

- Urbanisering och migration Begreppafilm

 

v.7 Lov 

 

V.8 Läxa: Läs sid 114 -118 i häftet

- Var bor de flesta människorna i världen? Begreppafilm 

- Indelning av länder Begreppafilm

- Fattigdom

 

V.9 Läxa Läs sid. 124-127 i häftet. 

- Fattigdom

- Sårbarhet och naturkatastrofer

- Repetition

 

V. 10

- Repetition

- Prov

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi
Uppgifter
Geografiprov världens befolkning
Geografiläxa
Geografiläxa
Geografiläxa

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback