Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

2

Idrottshallen

Kungsbergsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

VI går till hallen varje Tisdag.

Pedagogisk planering 

Fritidsavdelning: Kungsörnen

Läsår: VT21

 

Lärandemål

Lära sig att använda olika redskap.

Lära sig att lyssna på instruktioner.

Utmana och utveckla sina förmågor.

 Förmågor

(Vilka av de sju förmågorna arbetar vi med?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att..

  • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.)

 

Planering av utvärdering

Vi låter eleverna ta del av ett enkät, med frågor gälande redskapshantering.

 

Undervisning

Vi kommer att vara i idrottshallen, vi kommer att leka olika lekar som vi leker på både skola och fritids, och aktiviteten är ca en timma. Dokumentation sker genom foto. 

Resultat av utvärdering

(Hur har det gått? Hur utvärderar eleverna aktiviteten? Hur skulle vi kunna göra det annorlunda? Går det att vidareutveckla för framtida projekt?)

 


Läroplanskopplingar

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback