Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Tal i bråkform

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

När du ska dela en samling föremål eller en helhet i ett antal lika stora delar, kan du uttrycka dig i bråkform. För att senare kunna förstå tal i decimalform och procentbegreppet måste du kunna räkna och förstå tal i bråkform. I det här arbetsområdet kommer du lära dig att uttala tal i bråkform, och att räkna med tal i bråkform.

 • Du kommer ha gemensamma muntliga genomgångar på tavlan, samt se undervisningsfilmer som handlar om räkning med tal i bråkform. 

  I Favoritmatematik kapitel 1, kommer du att arbeta med tal i bråkform. Du kommer lära dig storleksordna, addera och subtrahera bråk i blandad form. 

  Du kommer får lära dig att ta ut delar av ett tal, exempelvis 1 tredjedel av 12 eller 2 tredjedelar av 15. 

  I ditt räknehäfte kommer du själv skriva uttryck i bråkform. 

  Du kommer enskilt och i par arbeta med vardagsnära problemlösningsuppgifter där du ska addera eller subtrahera tal i blandad bråkform. En sådan uppgift kan se ut som följande: "Johans tal är 5 hela och 3 fjärdedelar. Johans tal är ett helt mindre än Camillas tal. Isas tal är 1 fjärdedel större än Camillas tal. Vad har Camilla och Isa för tal?"

  Du kommer digitalt i apparna "Ten monkeys, elevspel eller skolplus arbeta med bråk. 

  Vi kommer använda oss av begreppen täljare, nämnare, addera, subtrahera, uttryck, bråkform, bråk, bråkstreck, heltal och blandad form. 

  Bedömning

  Jag kommer bedöma om du kan följa med i matematiska resonemang där jag använder olika matematiska begrepp, under våra muntliga gemensamma genomgångar, samt då jag enskilt hjälper dig under lektionen i klassrummet. 

  Jag kommer bedöma om du använder dig av och förstår begrepp i dina muntliga och skriftliga svar. 

  Jag kommer bedöma om du kan lösa enkla problemuppgifter i ett eller flera steg, dvs när det bara behövs en uträkning eller då det behövs flera uträkningar. Jag kommer bedöma om du kan skriva rätt uttryck till problemuppgifterna. 

   

  Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet: 

Du ska kunna använda begreppen täljare, nämnare och bråkstreck. 

Du ska kunna redovisa tal i bråkform med olika uttrycksformer - exempel på uttrycksformer är text, bild och symbol. 

Du ska kunna växla mellan olika uttrycksformer samt visa samband mellan olika uttrycksformer. Exempel: 4 fjärdedelar är lika mycket som en hel. 

Du ska kunna jämföra värdet av bråk med olika nämnare. 

Du ska kunna skriva tal i blandad form. 

Du ska kunna addera och subtrahera tal i blandad form. 

Du ska kunna ta ut delar av ett antal och kunna ta ut delar av ett tal. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter