Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Gemensam sång och röstlära

Kyrkskolan 7-9, Ludvika · Senast uppdaterad: 19 mars 2021

Sången kommer att vara en stor del av musikundervisningen under vårterminen. Vi övar på att bli lite mer bekväma genom att bland annat sjunga gemensamt i klass, till instrument och till rörelse.

Innehåll

_____________________________________________________________________

 

Vad ska vi lära oss?

 

Du kommer att lära dig hur du värmer upp din röst innan du ska sjunga.

Du kommer att lära dig hur du kan använda rösten på olika sätt. Till exempel rap och sjunga i stämmor.

Du kommer att få öva på att sjunga olika sånger tillsammans med andra.

Vi kopplar även ihop sången med rörelser och spela olika instrument. 

 

Varför ska vi lära oss detta?

När vi värmer upp kroppen och rösten så blir vi mindre spända och mer avslappnade. Detta underlättar sången. Det låter bättre, blir lättare att sjunga och vi minskar skador.

När vi provar att använda rösten på olika sätt så ökar chansen att vi får uttrycka oss på vårt sätt. En del gillar t.ex. att sjunga, andra tycker om att rappa.

När vi sjunger olika sånger så övar vi på olika saker. Vissa sånger kan vara snabbare, vissa är på engelska och en del kan vara enklare. 

 När vi kombinerar sången med rörelser eller instrument så övar vi på koordinationsförmågan och att göra två saker samtidigt.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att göra sånguppvärmningar och sjunga gemensamt i klass.

Genom att sjunga och göra rörelser tillsammans samt sjunga när vi spelar instrument.

 

Vad kommer att bedömas?

Din medverkan och förmåga att följa rytmen och tonerna i sången.

Din förståelse för varför vi behöver värma upp kroppen och rösten inför sångmoment.

 

Hur får du visa vad du kan?

Under lektionen diskuterar vi röstvård och du får delta i samtalet för att visa vad du har förstått. 

Under lektionen sjunger vi tillsammans och då behöver du delta i sången för att visa att du kan följa rytmer och toner.

 

 

Målet:

 • Eleven kan delta i gemensam sång
  E - Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
  C - Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  A - Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

 • Anpassa och uppmärksamma
  E - Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksammar vad som sker i musicerandet.
  C - Eleven anpassar i relativt väl sin stämma till helheten genom att lyssna och relativt väl uppmärksammar vad som sker i musicerandet.
  A - Eleven anpassar i sin stämma väl till helheten genom att lyssna och till hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

 • Sjunga eller spela instrument
  E - Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i vis mån passande karaktär.
  C - Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  A - Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter