Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

Muntlig presentation och debatt åk 8 VT21

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Tidigare har du fått skriva en argumenterande text. Nu ska vi fortsätta att jobba med argumentation, men muntligt. Du kommer dels att få förbereda en presentation där du är för en sak, dels föra en debatt där du ska försöka övertyga dina åhörare att dina argument är tyngst.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- kunna kommunicera i tal

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Undervisningens innehåll

-Titta på ett avsnitt av "Tala ut" som handlar om argumentation
-Muntliga övningar
-Genomgång av att hålla en debatt/ muntlig presentation
-Enskilt arbete där du förbereder ditt tal och debatt

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Argumenterande tal
Debatt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback