Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

V. 4 - v. 10 Numerisk räkning / Beta - kapitel 4

Victoriaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Numerisk räkning (kap 4): 1. Addition och subtraktion med uppställning 2. Multiplikation med uppställning; 3. Kort division 4. Multiplikation med 10, 100 och 1 000 5. Division med 10, 100 och 1 000

Se syfte och centralt innehåll nedan från läroplanen.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass
 • Olika slags aktiviteter - Praktiska moment
 • Matematiska begrepp 
 • Beräkningar som görs i boken
 • Problemlösning EPA eller 4 och 4 
 • Bedömning av problem 

Vi bedömer din förmåga att:

 

 • Att lösa problem
 • Använda rätt metod
 • Kunna och använda matematiska begrepp och beskriva dem
 • Att resonera - föra, följa och fördjupa matematiska resonemang
 • Att kommunicera hur du löser uppgifter, både skriftligt och muntligt

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Matematik matris åk 5-6, Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback