Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Shipwrecked

Raus Planterings skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

What would happen if you had a chance to go on the greatest adventure of your life?

Syfte

De mål från syftet i Lgr11 som planeringen har utgått ifrån.

Konkretiserade mål

De förmågor som kommer att tränas inom området är:

  • muntlig interaktion och produktion
  • skriftlig interaktion och produktion
  • hörförståelse

Undervisningen

Under några veckor kommer klassen att följa en storyline, "Shipwrecked". Det hela börjar med att de oväntat får ett förskott på ett stort arv från en okänd släkting och äntligen kan uppfylla sina drömmar; att ge sig iväg på en långsegling. Sedan börjar det hända saker. Under arbetets gång kommer de att få skriva brev, göra videodagböcker och en massa annat spännande. Låt äventyret börja!

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen nedan. Varje del i arbetet är lika viktigt.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Shipwrecked
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback