Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska - hållbar utveckling (argumenterande text)

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Under området hållbar utveckling kommer vi i svenskan att arbeta med att skriva olika typer av texter kopplade till hållbar utveckling. T.ex. kommer du att skriva en argumenterande text och en faktatext.

Hållbar utveckling

Syfte: Du kommer ges möjlighet att utveckla din förmåga att ...

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • läsa och analysera texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Mål: Efter avslutat område ska du kunna ...

 • skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla resonemang om informationens användbarhet. 
 • skriva sammanställning som innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. 

Central innehåll: Du kommer att arbeta med ...

 • strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. 
 • skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Bedömning: Du kommer att bedömas utifrån ...

 • flera texter som du skriver under arbetets gång. Du kommer då att söka information innan du skriver och sammanställa informationen i t.ex. tankekartor. Du kommer då också behöva jämföra källor och resonera kring källornas tillförlitlighet.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser i planeringen
Svenska - hållbar utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter