Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Pedagogisk planering spanska ÅK7 (del 3))

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba vidare med grundläggande spanska som vi känner igen från år 6 samt höstterminen år 7. Vi kommer även att lära oss många nya ord och uttryck samt flera nya grammatiska moment. Vi siktar alltså på att bygga ut våra kunskaper en hel del!

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba vidare med grundläggande spanska som vi känner igen från år 6 samt höstterminen år 7. Vi kommer även att lära oss många nya ord och uttryck samt flera nya grammatiska moment. Vi siktar alltså på att bygga ut våra kunskaper en hel del!


Vi arbetar med Día 8 till 12 i boken, där vi lär oss:


 • Fritidsintressen

 • Beskriva utseende

 • Klockan

 • Tidsuttryck

 • Köpa biljetter

 • Be om, ge och förstå vägbeskrivningar.

 • Siffror 100 - 3000.

 • Ord och uttryck kopplade till husdjur, hotell, frukost, vädret, årstider och skolan.

 • Grammatik: Fortsätta arbeta med AR-, ER- och IR-verb i presens (nutid).

 • Grammatik: Fortsätta arbeta med adjektiv.

 • Grammatik: Lära oss verben ser, estar, jugar, tener och hacer. 

 • Grammatik: Kunna uttrycka vad någon ska göra (framtid).

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du utvecklar dina kunskaper och tar dig vidare från de första grunderna till att kunna använda språket med lite större bredd och variation i både tal och skrift. 


För att förstå och kunna kommunicera på spanska behöver du också lära dig mer om kulturen och hur det är att leva i spansktalande länder. Med hjälp av den här kunskapen, ett grundläggande ordförråd samt grundläggande grammatikkunskaper, kommer du att vidareutveckla din förmåga att förstå och själv använda språket.

Hur ska du lära dig det?

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Vi övar samtliga förmågor; läsa, lyssna, skriva och tala, regelbundet och på olika sätt. 


Glosor ges och testas regelbundet för att arbeta aktivt med att utöka ordförrådet.

Vilket material kommer du använda?

 • Dos semanas en Julio 7, kapitel 8-12. Textbok, övningsbok samt digitala övningar.

 • Andra digitala resurser (t.ex. urskola.se)

 • Google Classroom

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom olika typer av uppgifter/övningar. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 • Vi genomför övningar i läs- och hörförståelse regelbundet under lektionstid. Dessa samlas in och utgör underlag för betygsättning.

 • För att öva samt testa den skriftliga förmågan skriver vi regelbundet texter av olika slag. Dessa samlas in och utgör underlag för betygsättning.

 • Skriftlig uppgift: måndag vecka 7

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.


Läroplanskopplingar

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback