Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Livet förr och nu

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

I detta arbetsområde kommer vi lära oss skillnader från förr och nu.

Vi kommer arbeta med: 

 • Landet förr och nu
 • Staden förr och nu
 • Skolan förr och nu
 • Leksaker förr och nu
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid
 • Tidslinjer
 • Jämföra med hjälp av venn-diagram (nu, lika och för hundra år sedan).

 

Vi kommer göra detta genom att: 

 • Kolla på bilder.
 • Kolla på "Emil i Lönneberga - husförhöret" samt andra klipp.
 • Fylla i venn-diagram.
 • Kolla på en tidslinje med begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Elevernas egen tidslinje.
 • Arbeta samt diskutera i helklass och mindre grupper.
 • Leka lekar som dem gjorde förr.

Bedömning: 

Eleverna ska under arbetets gång kunna:

 • Nämna skillnader från förr och nu.
 • Delta i diskussioner och arbetsuppgifter.
 • Förstå begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Förstå hur en tidslinje fungerar 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback