Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Bondgården åk 1

Kronaskolan F-3, Ale · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Livet på en bondgård. Vilka djur finns det på en bondgård? Vad kan man odla där? Vad gör en bonde?

Arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med hur livet på en bondgård kan se ut. Vilka djur finns det på en bondgård? Vad kan man odla där? Vad gör en bonde? 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • Känna till och kunna namnge våra vanligaste bondgårdsdjur och veta vilken nytta vi har av djuren.
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas.
 • Känna till vad man kan odla på en bondgård.

 

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • Läsa faktatexter.
 • Titta på filmer.
 • Skriva egna faktatexter om något eller några av djuren.
 • Arbeta själv och tillsammans med andra.
 • Använda dator.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • Kunna benämna de vanligaste bondgårdsdjuren.
 • Kunna djurens olika namn i en familj.
 • Kunna de vanligaste sädesslagen.
 • Skriva en enklare faktatext.
 • Muntlig presentation.Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback