Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religion 8B Hinduism & Buddhism v. 5-8

Tråsättraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Vi kommer att arbeta med religionerna Hinduism och Buddhism. Det är två religioner som har sina utövare på många platser i världen men framförallt i Indien och Sydostasien. Vi kommer att behandla dessa och flera frågeställningar i detta arbetsområde: Utmärkande drag för Hinduism och Buddhism Hur påverkas samhälle och människan av dessa religioner? Vilka likheter och skillnader finns det mellan Hinduism och Buddhism?

Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism. Vi kommer att jämföra dessa två religioner med varandra.

Förväntade kunskaper efter avslutat arbetsområde:

  • Religionernas uppkomst, grundare och utbredning
  • Religionernas centrala tankegångar
  • Urkunder
  • Hur samhälle och individ påverkas av religionen.
  • Hur religionen påverkas av samhället.
  • Skillnader inom religionerna 
  • Skillnader/likheter mellan religionerna

Undervisningens innehåll

Du kommer att läsa texter, se på filmer och diskutera och resonera om de två religionerna samt arbeta med enskilda skrivuppgifter.

Tidsplan 

v. 5-8

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper om de två religionerna genom  att lämna in uppgifter på lektionstid. 

Beroende på distansundervisning eller om vi är på skolan.

1. Du skriver en text om hinduism enligt instruktion på google classroom eller prov vecka 8.

2. Du jämför hinduism och buddhism

 

Planering och detaljerade instruktioner hittar du i google classroom


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback