Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FRTFRD0

Funktionshinder och tillgänglighet i idrott

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

I den här delen av kursen kommer vi arbeta med skapande av tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar inom verksamheter.

I den här delen av kursen kommer vi jobba med fritid, friskvård och funktionsnedsättningar. Arbetet kommer bestå av diskussioner, "skolspaning" - hur tillgänglig är vår skola? Redovisning av olika idrotter för personer med funktionshinder samt avslutas med en inlämningsuppgift om funktionshinder och fritidsaktiviteter. 

 

Kunskapskrav vi kommer beröra under denna del handla om:

Eleven beskriver översiktligt fritidens och idrottens betydelse för individer, grupper och samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter samt vilka faktorer som påverkar människors fritidsvanor och fritidsaktiviteter. Eleven beskriver även översiktligt hur fritidsverksamheter är organiserade och bedrivs. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fritid och funktionshinder

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback