Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Vikingatiden vt 2021

Flogstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 januari 2021

Vikingar. Vilka var de? Hur levde de? Och vad trodde man på för gudar? Kliv in genom dörren till Vikingatiden och lär dig mer om hur livet i Sverige var för 1000 år sedan.

I arbetet med Vikingatiden kommer du att få arbeta med olika fakta om hur vikingarna levde. Du kommer att få lära dig mer om vad vikingarna trodde på och vilka gudar man dyrkade. Du kommer dessutom att få testa på att läsa och skriva med runor.

 

I arbetet med Vikingatiden kommer du att:

  • läsa och skriva faktatexter
  • titta på och prata om faktafilmer
  • lyssna till berättelser om Halvdan Viking och Meia
  • besöka Gamla Uppsala Museum (Om det går i Covidtider)
  • göra en PowerPoint-presentation om en valfri Asagud

Läroplanskopplingar

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback