Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Babba

Sjögårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Babba är en pratsam figur som gillar att läsa sagor och diskutera saker. Babba är modig, tar gärna täten och gillar att arrangera aktiviteter där alla kan vara med.

Vart ska vi (Huvudsakliga mål):

Genom Babba läser vi tillsammans med barnen med hjälp av digitala och analoga böcker, vi besöker förskolans bibliotek för lässtunder samt upptäcker bokbussen som kommer och lämnar böcker till oss. Vi använder oss även av TAKK med barnen för att ge alla barn flera förutsättningar att förstå och uttrycka sig på.

Delmål 1:

Vi introducerar Babba genom att bland annat projicera, Läsa bok -Babblarna. och pratar om det som händer på filmen, hur Babba och Bobbo sitter ner och läser en bok tillsammans. 

Delmål 2:

Vi vill att barnen ska få en upplevelse av bokbussen och att det är därifrån vi kan låna och lämna tillbaka böcker som inte redan finns på förskolan. Vi lånar böcker som vi gemensamt läser med barnen på olika platser samt med olika medier.

Delmål 3:

Vi skapar vår egna Babba med hjälp av barnens fot.

 

Vad ska barnen kunna när vi nått vårt delmål?

Huvudmål:

Vi vill att barnen ska utforska sitt intresse för böcker samt skapa en lust att läsa och språka tillsammans. Fått ta del av nya TAKK tecken.

Delmål 1:

Vi vill att barnen ska få en förförståelse för babblarna var för sig och i dagsläget Babba, och det som symboliserar hen. Med hjälp av projektorn vill vi skapa en förförståelse för hur ett boksamtal kan se ut. Där Babba och Bobbo har bokläsning och samtal kring boken. Hur skapar vi tillsammans en lugn stund med böcker på Räkan samt i vårt förskolebibliotek?

 

Delmål 2:

Vi vill att barnen att ska få en upplevelse av bibliotek och att biblioteket kommer till oss. Vi samtalar om böcker och utforskar vilka böcker vi kan låna/reservera som sedan bokbussen levererar till oss.

 

Delmål 3:

Barnen får trycka sin fot för att skapa varsin Babba figur. När figuren har torkat får barnen även placera ögon på sin figur. 

Få en upplevelse av att skapa något enskilt och tillsammans med andra.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter