Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Etik och moral åk 9

Örbyhus skola åk 7-9, Tierp · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vad är egentligen rätt och fel? Gott och ont? Detta är inte alltid så självklart. Det finns juridiska lagar att förhålla sig till när det kommer till vissa frågor kring rätt och fel, men det förekommer även situationer i våra liv då vi bedömer något som rätt och fel, gott och ont beroende på vilka värderingar vi har. Fram till jul kommer vi därför att arbeta med frågor kring etik och moral.

Syfte – varför? 

Undervisningen ska bidra till att du som elev utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar, samt reflektera över olika livsfrågor, identiteter och etiska förhållningssätt.

Centralt innehåll – Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • etiska modeller och begrepp
 • hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen
 • analysera och ta ställning i olika etiska och moraliska frågor
 • vardagliga moraliska dilemman
 • olika riter (t.ex. namngivning) och deras funktion vid formandet av identiteter.

Arbetssätt – Hur?

 • Diskussioner
 • Genomgångar
 • Arbetsblad
 • Film

Bedömning – Vad kommer att bedömas?

 • Diskussioner
 • Skrivuppgifter
 • Prov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Etik och moral åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback