Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Modersmål I vietnamesiska åk 4-6 Vårtermin 2021

Modersmålsenheten, Helsingborg · Senast uppdaterad: 26 september 2023

Eleven ska få jobba med att skriva berättelse, beskrivande text, instruktion text och fakta text. Fortsätt med att läsa med olika texttyper. Jobba med grammatisk Träna diskutera i gruppen. Leka och lära.

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

 

Centralt innehåll.

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven:

Du skall:
kunna läsa olika texter på modersmålet och visa bra läsförmåga;
skriva olika sorters texter (t.ex vykort, brev, sammanfattningar) med fokus på grammatik och textstruktur;
kunna uttrycka dina tankar, känslor om något som du själv har upplevt;
diskutera det du har läst och ställa frågor och samtala kring det med dina klasskamrater;
använd synonymer, motsatser och bygga upp ditt ordförråd för att möta olika situationer;
diskutera högtider och traditioner i Vietnamesiska, och jämföra dessa med svenska.

Så här kommer vi att jobba:
Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, barnböcker och skönlitteratur böcker och skapa diskussion om det vi läst.
Du kommer att uttrycka dina åsikter och reflektera över dina tankar samt koppla texter till dina egna upplevelser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser för att öka ditt ordförråd.
Vi kommer då och då att översätta enkla texter från vietnamesiska till svenska och tvärtom.
Vi kommer att titta på filmer och göra några roliga aktiviteter.

Arbetsformer och material.

Arbetsformar: 
individuellt arbete och grupp arbete;
högläsning av barnböcker;
muntligt berättelser/beskrivningar/diskussion;
skrivarbete, i arbetsböcker anpassade till nivå;
spel, film och skapandet.

Material:
ålders anpassade barnböcker
spel och ålders anpassade film 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser i planeringen
Jag kommer att bedöma enligt matrisen nedan:
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter