Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Sällskapsspel Hammars fritids åk3

Hammars skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 maj 2021

Spela, bygga och konstruera ett eget sällskapsspel

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten

Normer och regler i elevernas vardag, tex. i lekar och i spel, och varför regler kan behövas.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Prova och utveckla idéer. Lösa problem och omsätta i handling.

 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:
Lära sig olika spels konstruktioner

I praktiken få bygga ett eget spel i grupp

 

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig? Genom observation och dokumentation

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig? Genom det färdiga speletUndervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

Spela olika sällskapsspel i sin grupp

Tillsammans i gruppen: skissa, bygga och konstruera ett spel

Redovisa för en annan grupp

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

Genom observation har vi sett att eleverna kan diskutera med varandra hur de ska gå tillväga får att kunna göra en skiss till spelet. Eftersom inte alla eleverna var närvarande vid alla tillfällena kunde de elever som var där följa skissen och arbeta vidare. Lärdom från eleverna var att det tar tid att komma fram till ett förslag till ett spel om man är fler i gruppen och inte alla är där samtidigt.

Ett spel handlade om länder och deras flaggor, vilket har gjort att fler barn har fått ett intresse av att lära sig mer länder och dess flaggor.

 

Områden att beakta

Utifrån resultat och analys, vilken del av målområdet finns behov av att utveckla

Åtgärder i punktform

Vi kommer att fortsätta med att skapa och konstruera tillsammans, som tex skapande. Eleverna kommer även fortsätta med samarbetslösningar och lekar  i olika konstellationer.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback