Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

الجاحظ

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

أجيبوا عن أسئلة النص " الجاحظ"، أسئلة المحادثة والتدريب والخط.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
أجيبوا عن أسئلة النص " الجاحظ"، أسئلة المحادثة والتدريب والخط.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback