Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

NTA-experiment - Hur ser snöflingor ut vid förstoring?

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi undersöker snö med förstoringsglas och Usb-ägg.

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Experimentet görs tillsammans med  Grå gruppen  på förmiddagen och med Röda gruppen på eftermiddagen efter högläsningen.

Datum för aktivitet:

2/2-21 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Barnen är intresserade av vatten i olika former. De vet att snö smälter och blir vatten när det blir varmt.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att man kan använda förstoringsglas för att undersöka.

- Att snö ser annorlunda ut  i förstoringsglas.

- Att använda usb-ägget för att fotografera? 

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

Jag berättar att vi ska förvandla oss till forskare och undersöka hur snö ser ut om man förstorar snöflingorna.

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

- Jag plockar fram ett förstoringsglas och frågar barnen om de vet vad det är och om någon vet vad man använder det till.

- Jag visar även usb-ägget och berättar hur det fungerar.

- Jag ber barnen att ställa hypoteser om hur snöflingor ser ut i förstoringsglas.

- Jag lyssnar noga på deras hypoteser och ställer följdfrågor.

- Barnen får varsitt förstoringsglas och vi undersöker snön och kanske fler föremål utomhus.

- Barnen får turas om att prova usb-ägget och fotografera med det.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

- Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig av det här experimentet.

- Jag ställer om det behövs stödfrågor såsom:

-  Hur såg snöflingorna ut i förstoringsglas?

 

Material som behövs:

Brickor, förstoringsglas, i-pad, usb-ägg

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback