Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Favoritmatematik 2A, Kapitel 4

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Under vårterminen 2021 fortsätter vi att arbeta med Favoritmatematik 2A/Mera favoritmatematik 2A.

 

Målet för arbetsområdet:

I slutet av kapitlet förväntas du kunna:

  • sambandet mellan addition och multiplikation
  • multiplikation med 2, 5 och 10
  • kommutativa lagen

Arbetssätt:

  • Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
  • Du ska få lärarledda genomgångar.

Bedömning:

  • I det dagliga arbetet, både i diskussioner och i arbetet med boken, praktiskt och teoretiskt samt genom olika tester.
  • Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas.
  • Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.
  • Efter varje kapitel görs en diagnos.
  • Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Favoritmatematik 2A, Kap 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter