Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Tid och uppdelning av året

Brunnbyskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 mars 2021

Vi lärs oss analoga klockan och hur året är uppdelat i årstider, månader, veckor och dagar.

Mål med undervisningen och det som bedöms är att eleven kan: 

Klockan 

 • kunna hela analoga klockan. 
 • kunna uppskatta tid. 
 • kunna räkna ut enkla tidsskillnader. 

Årets olika delar

 • Kunna antalet månader, veckor och dagar på ett år. 
 • Kunna årstiderna och månaderna.  
 • Kunna koppla månaderna till rätt årstider. 
 • Kunna antal veckor och dagar på en månad. 

Undervisning och arbetssätt: 

Vi kommer arbeta med

 • Du kommer få arbeta med lärandemål med framgångskriterier för att tydliggöra målen. 
 • Du kommer att få se undervisningsfilmer. 
 • Du kommer få genomgångar och ha gemensamma diskussioner i helklass.  
 • Du kommer att få arbeta tillsammans med en kompis och du kommer att få arbeta enskilt. 
 • Du kommer få arbeta med klockan på skolplus.
 • Du kommer få bildstöd för klockans delar och upplägg som stöd i ditt lärande och arbete.   
 • Du kommer att få bildstöd för hur året är uppdelat som stöd i ditt lärande och arbete. 
 • Du kommer få arbeta praktiskt med att klippa och sortera årstider, månader, veckor och dagar och att ställa olika klockslag. 
 • Du kommer få många repetitionstillfällen för att befästa dina kunskaper. 

Nedan följer syfte, centralt innehåll och kunskapskrav: 


Läroplanskopplingar

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
grundmatris Lisa Lingblom
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback